x

  Regulamin portu

  Regulamin portu

  Przyfrunęliście.... i teraz pozostajecie z nami w Tle.

  Prosimy żebyście uszanowali nasz sposób bycia tutaj.

  1. Port jachtowy Tło dla Mew obejmuje basen portowy, pomost i dalej, przestrzeń znajdującą się pomiędzy płotem z jednej jego strony, białymi palami z drugiej strony i linią, jaką z łatwością nakreślimy w swoich głowach, przebiegającą pomiędzy wejściem do tawerny Tła, a sklepem spożywczym, który nie jest już częścią tego miejsca.
  2. W Tle dla Mew obowiązuje ten regulamin i dotyczy każdego, kto pozostaje w opisanej przestrzeni.
  3. Tutaj każdy jest tak samo ważny.
  4. Ale za ład i ruch jachtów w Tle dla Mew odpowiada Bosman.
   • Polecenia Bosmana obowiązują każdego przebywającego w Tle.
   • Bosman wskazuje miejsca postoju jachtów.
  5. Opłata portowa uwzględnia postój z użyczeniem boi, oraz jednego polera. Zajęcie większej ilości polerów powoduje wzrost opłaty o 50% stawki cennikowej, za każdy dodatkowo zajęty poler.
  6. Opłaty portowe oraz parkingowe - według obowiązującego cennika, powinny być dokonane u Bosmana lub w tawernie portowej. Dowodem pobrania opłaty jest paragon lub pokwitowanie.
  7. Po zajęciu miejsca przy kei Sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru i zabezpieczenia jachtu.
  8. Port Tło dla Mew nie ponosi odpowiedzialności za:
   • uszkodzenia jachtów i poniesione na jachtach straty,
   • braki w dostawie mediów, które spowodowane są siłą wyższą.
  9. Na terenie Tła dla Mew nie pozwalamy na:
   • pozostawianie Dzieci bez opieki i na nie wsłuchiwanie się w nie,
   • rozpalanie ognisk w innych miejscach, niż to nasze - Ognisko jest Sercem tego miejsca, a Serce jest jedno,
   • spożywanie alkoholu nie zakupionego w tawernie Tła dla Mew - też byście tego nie chcieli w swoim porcie,
   • dyskusje o polityce,
   • zagłuszanie bylejakością - melodii płynących z gitar i z Natury,
   • niszczenie Zieleni oraz czegokolwiek innego - w każdym wymiarze, postępowanie niezgodne z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,
   • wchodzenie na jacht bez zgody Armatora,
   • wpływanie i wypływanie z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
   • używanie detergentów do mycia jachtów,
   • pozostawianie śmieci w miejscach nie przeznaczonych do tego - tutaj segregujemy śmieci,
   • pozostawianie odchodów swoich Pupili niesprzątniętych,
   • pozostawianie samochodów poza miejscami wyznaczonymi.
  10. Osoby nie stosujące się do regulaminu będą wyproszone z przestrzeni Tła dla Mew, a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną i niematerialną.
  11. Bosman ma prawo odmówić postoju lub świadczenia innych usług portowych bez podawania przyczyn takiej decyzji.

  Nie przegapiajcie zachodów...

  do góry strony